Besox

Federale regering sluit bemiddelingsvoorstel over loonmarge en welvaartsenveloppe

12 december 2022

De sociale partners in de Groep van Tien lieten in november aan de regering weten dat er geen akkoord bereikt kon worden over de maximale marge van de loonkostontwikkeling 2023-2024 op basis van het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Als gevolg hiervan heeft de federale regering zelf de besprekingen opgestart om tot een bemiddelingsvoorstel te komen om de onderhandelingen over het loonakkoord 2023-2024 terug op gang te trekken. Op 28 november 2022 bereikte de regering hierover een akkoord.

1. Loonnorm

De regering houdt vast aan de loonnormwet van 1996 en legt de loonnorm voor de jaren 2023 en 2024 vast op 0%. Net als de voorgaande jaren blijven de automatische indexeringen en de baremaverhogingen wel behouden.

Bedrijven die in 2022 goede resultaten hebben behaald, zullen in 2023 wel een eenmalige premie kunnen toekennen aan hun werknemers. Deze premie bedraagt maximaal € 500 of maximaal € 750 voor bedrijven die uitzonderlijk hoge winsten hebben behaald.

De verdere details over deze premie moeten nog uitgewerkt worden, maar de premie zal wellicht vergelijkbaar zijn met de vroegere coronapremie. Of het effectief zal gaan om een premie of cheques is momenteel nog niet duidelijk. De premie zou onderworpen zijn aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% en zou vrijgesteld zijn van belastingen. Ook wat “goede resultaten” en “uitzonderlijke hoge winsten” zijn, moet nog bepaald worden.

Voor de invoering van de premie zal er een akkoord op het niveau van de sector, of bij gebrek daaraan, een akkoord op het niveau van de onderneming gesloten moeten worden. Het is daarom aangewezen om hierover nog geen beloftes ten aanzien van uw personeel te doen, maar te wachten op de eventuele sectorakkoorden 2023-2024 voor uw paritaire comités.

2. Welvaartsenveloppe

In het kader van het bemiddelingsvoorstel heeft de federale regering beslist om de welvaartsenveloppe voor 100% te verdelen. Deze enveloppe van iets meer dan een miljard euro zal onder meer besteed worden aan de verhoging van de laagste lonen, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen.

Wij houden u uiteraard verder op de hoogte zodra dit voorstel omgezet is in een wettelijk kader.

Bron: www.premier.be, nieuwsbericht van 28 november 2022.