Besox

Loonnorm 2023-2024 vastgelegd op 0%

5 juni 2023

Zoals reeds eerder was aangekondigd heeft de regering de loonnorm voor de jaren 2023 en 2024 vastgelegd op 0%. Het koninklijk besluit dat de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor 2023 en 2024 vastlegt verscheen op 26 mei 2023 in het Belgisch Staatsblad.

De loonnorm bepaalt normaal gezien hoeveel de loonkost maximaal mag stijgen tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024. Gelet op het feit dat de loonnorm op 0% werd vastgelegd, mag de gemiddelde loonkost in een onderneming tijdens deze periode dus in feite niet stijgen.

Indexeringen en baremieke verhogingen tellen niet mee voor de loonnorm en blijven dus wel gegarandeerd. Ook de nieuwe koopkrachtpremie voor ondernemingen die een hoge winst behaalden zal niet aangerekend worden op de loonnorm.

De loonnorm vormt traditiegetrouw ook het kader voor de onderhandelingen over de sectorale akkoorden 2023-2024. In de meeste sectoren zijn deze onderhandelingen momenteel lopende. Wij raden daarom aan om zeker de inhoud van de nieuwe sectorakkoorden voor de betrokken paritaire comités af te wachten, vooraleer nieuwe toezeggingen aan de werknemers te doen.

Bron: Koninklijk besluit van 13 mei 2023 tot uitvoering van het artikel 7,§1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, BS 26 mei 2023.

Categorie