Besox

Welke indexering mag u verwachten voor de bedienden van PC 200?

24 december 2020

Op 1 januari van elk jaar worden de minimumlonen en de reële lonen van de bedienden van PC 200 (APCB – Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de gezondheidsindex in het jaar voordien.

Rekening houdende met de voorlopige prognoses van het Federaal Planbureau wordt er op 1 januari 2021 een indexering van ongeveer 1% verwacht voor alle lonen van bedienden van PC 200.

Opgelet: het betreft hier wel nog een prognose op basis van de huidige economische situatie. Het definitieve indexpercentage kennen we pas begin januari 2021, wanneer het gezondheidsindexcijfer voor december 2020 officieel bekend werd gemaakt.

Bron: Federaal Planbureau, nieuwsbericht van 1 december 2020.

Tags