Besox

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing bij investeringen in een steunzone: Waalse steunzones eindelijk erkend

10 november 2017

Ondernemingen die in een zogenaamde steunzone of ontwrichte zone investeringen doen en hierdoor nieuwe werknemers aanwerven, kunnen onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten.

Meer concreet krijgen werkgevers die een investering doen in materiële of immateriële vaste activa in een door de overheid erkende steunzone, en hierbij nieuwe arbeidsplaatsen creëren, gedurende 2 jaar een korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de bezoldigingen van de nieuwe werknemers die ze aangeworven hebben als gevolg van de investering.

Om deze steun effectief te genieten, moeten de nieuwe arbeidsplaatsen wel gedurende een minimumperiode behouden blijven. Voor kmo’s is dit 3 jaar, voor andere ondernemingen geldt een periode van 5 jaar.

Sinds 1 november 2017 zijn er vier erkende steunzones in het Waalse Gewest. Het gaat om zones die zich bevinden binnen een straal van 40 km van de volgende sites die werden getroffen door collectieve ontslagen:

  • Arcelor Mittal (Seraing);
  • Saint-Gobain Sekurit (Sambreville);
  • Caterpillar (Charleroi);
  • Doosan (Frameries).

Deze steunzones zijn erkend voor een periode van zes jaar.

 

Bron: Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft, B.S. 31 oktober 2017.