Items getagd met vrijstelling

12 januari 2018

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek uitgebreid tot professionele bachelors

Sinds enkele jaren genieten ondernemingen die werknemers tewerkstellen in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of –programma’s en die over een bepaald specifiek masterdiploma beschikken van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen die zij aan deze onderzoekers betalen. Vanaf…

Lees meer

10 november 2017

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing bij investeringen in een steunzone: Waalse steunzones eindelijk erkend

Ondernemingen die in een zogenaamde steunzone of ontwrichte zone investeringen doen en hierdoor nieuwe werknemers aanwerven, kunnen onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Meer concreet krijgen werkgevers die een investering doen in materiële of immateriële…

Lees meer

24 april 2017

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing bij investeringen in een steunzone: uitbreiding Vlaamse steunzones

Ondernemingen die in een zogenaamde steunzone of ontwrichte zone investeringen doen en hierdoor nieuwe werknemers aanwerven, kunnen onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Meer concreet krijgen werkgevers die een investering doen in materiële of immateriële…

Lees meer