Besox

Volgende overschrijding van de spilindex wellicht in februari 2020

12 december 2019

In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen een laatste keer overschreden. Hierdoor werden de sociale uitkeringen in september 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2018 met 2% verhoogd.

Het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) en de bedragen die daaruit voortvloeien, de leervergoeding bij een overeenkomst alternerende opleiding, de industriële leervergoeding, de stagevergoeding bij een beroepsinlevingsovereenkomst, de vergoeding bij collectief ontslag en de vergoeding voor nachtarbeid werden vanaf 1 september 2018 eveneens verhoogd met 2%.

Het Federaal Planbureau heeft op 3 december 2019 een nieuwe prognose gemaakt. Op basis van deze vooruitzichten zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in februari 2020. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in maart 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De daaropvolgende spilindex wordt volgens de huidige prognose niet meer verwacht in 2020.

Het Federaal Planbureau actualiseert maandelijks zijn vooruitzichten, dus deze prognose kan nog aangepast worden. Wij zullen u hierover uiteraard verder op de hoogte houden.

Bron: Federaal Planbureau, nieuwsbericht van 3 december 2019.

Tags