Besox

Alternatieve verloning in België : Verzekeringen (8/8)

14 september 2016

In deze reeks over alternatieve verloningsvormen in België wensen we bij Besox u als werkgever te helpen met het optimaliseren van uw loonmassa.

Video 8 : Verzekeringen

De Belgische overheid stimuleert uw tussenkomst als werkgever in het voorzien van extra hospitalisatieverzekering of pensioensparen, in deze video een overzicht van de 4 meest voorkomende verzekeringen.

  • Een groepsverzekering is een soort van pensioensparen die de werkgever kan organiseren voor al zijn werknemers, of een bepaalde categorie. In sommige sectoren verplicht, maar u kan het als werkgever steeds vrijwillig toekennen aan uw personeel.

De bijdrage kan volledig betaald worden door de werkgever, volledig door de werknemer of een combinatie van de twee. Dit voordeel is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en RSZ echter is er wel een verzekeringstaks van 4,4% en een bijdrage aan de Rijskdienst voor Pensioenen van 8,86%.

Dit voordeel is aftrekbaar.

  • U kan als werkgever ook een hospitalisatieverzekering afsluiten voor al uw werknemers, of een bepaalde categorie.

Een hospitalisatieverzekering houdt in dat wanneer er een werknemer gehospitaliseerd wordt hij een terugbetaling kan krijgen op allerlei kosten die betrekking hebben op zijn opname. Soms kan de werknemer de verzekering ook uitbreiden voor de partner en de kinderen mits het betalen van een premie.

De bijdrage kan volledig betaald worden door de werkgever, volledig door de werknemer of een combinatie van de twee. Deze tussenkomst is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en RSZ echter is er wel een verzekeringstaks van 9,25% en een RIZIV-bijdrage van 10%.

Dit voordeel is niet aftrekbaar.

  • De individuele pensioenteozegging is een occasionele, niet-stelselmatige pensioentoezegging aan 1 of meerdere werknemers en/of zijn rechthebbenden.

Ze moet schriftelijk overeengekomen worden via een pensioenovereenkomst maar volgt grotendeels dezelfde regeling als een groepsverzekering.

Dit voordeel is aftrekbaar voor maximaal 2300 € per jaar.

  • Een pensioenfonds verschilt van een groepsverzekering in het feit dat er bij een groepsverzekering een gewaarborgd rendement is en dat een pensioenfonds probeert een zo goed mogelijk rendement na te streven.

De algemene regelgeving verloopt grotendeels hetzelfde als een groepsverzekering echter hangt het rendement af van het beursklimaat. Op vandaag zijn er ongeveer 250 pensioenfondsen, een heel stuk minder dan groepsverzekeringen.

Dit voordeel is aftrekbaar.