Items getagd met loonbonus

8 maart 2022

Loonbonus cao 90/4 Nationale Arbeidsraad

Bonus salarial CCT n° 90/4 du Conseil National du Travail

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) wijzigingen doorgevoerd aan cao nr. 90 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen of de loonbonus. Loonbonus? Met de loonbonus of de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen worden de voordelen bedoeld gebonden aan de collectieve…

Lees meer

15 december 2020

Loonbonus: geïndexeerde bedragen voor 2021

Loonbonus: geïndexeerde bedragen voor 2021

Werkgevers kunnen al geruime tijd een loonbonus of een zogenaamd niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel in het kader van CAO nr. 90 toekennen aan hun werknemers wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden. De werkgever is hierop een solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd….

Lees meer

11 december 2019

Loonbonus: geïndexeerde bedragen voor 2020

Loonbonus: geïndexeerde bedragen voor 2020

Werkgevers kunnen al geruime tijd een loonbonus of een zogenaamd niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel in het kader van CAO nr. 90 toekennen aan hun werknemers wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden. De werkgever is hierop een solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd….

Lees meer

11 december 2018

NAR wijzigt cao over de loonbonus

Winstpremie

Met de loonbonus “cao nr. 90” kan de werkgever een collectieve loonbonus (= niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel) aan zijn werknemers betalen op een sociaal- en fiscaalvriendelijke manier. Het bonusplan wordt ingevoerd via een cao of een toetredingsakte. Op 27 november 2018…

Lees meer