Besox

Alternatieve verloning in België : Voordelen alle aard (7/8)

31 augustus 2016

In deze reeks over alternatieve verloningsvormen in België wensen we bij Besox u als werkgever te helpen met het optimaliseren van uw loonmassa.

Video 7 : Voordelen van alle aard

U kan als werkgever in België ook korting geven op uw eigen producten, een lening verschaffen, alsook tussenkomen in de huisvesting van uw werknemer.

We zetten de meest voorkomende voordelen alle aard even op een rijtje voor u:

  • Prijsvermindering op uw producten, dit is volledig vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing indien het goederen zijn voor dagelijks gebruik, voor persoonlijke behoeften, waar u maximaal 30% korting op geeft en waar de uiteindelijke prijs ook niet lager is dan de kostprijs.

Dit voordeel is niet aftrekbaar.

  • Een renteloze lening of een lening tegen een verminderde rentevoet, het voordeel tussen de normale intrestvoet en de intrestvoet die de werkgever aanbiedt is volledig onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en RSZ.

Dit voordeel is aftrekbaar

  • De kosteloze beschikking over een woning, een kamer, electriciteit en verwarming of een dienstbode wordt op volgende manier geregeld:
  • U kan een woning, of een gedeelte ervan, ter beschikking stellen aan uw werknemer.

Het belastbare voordeel die hierdoor ontstaat hangt af van het kadastraal inkomen, of de woning eigendom is van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon en of de woning gemeubeld is.

Dit voordeel is onderworpen aan RSZ op de werkelijke huurprijs

  • U kan een kamer met verwarming en electriciteit ter beschikking stellen aan uw werknemer. Dit kan u forfaitair aanrekenen a rato 0,74 € per dag of 266,40 € per jaar.

Dit voordeel is onderworpen aan RSZ aan 0,74 € per dag.

  • Het voordeel voor een tussenkomst in de verwarming bedraagt 900 € per jaar voor werknemers en 1990 € per jaar voor bedrfijsleiders

Het voordeel voor voor een tussenkomst in de electriciteit bedraagt 450 € per jaar voor werknemers en 990 € per jaar voor bedrfijsleiders

Dit voordeel is onderworpen aan RSZ volgens de werkelijke waarde.

  • U kan als onderneming huispersoneel, een chauffeur of een tuinier ter beschikking stellen, dit voordeel wordt gewaardeerd op 5950 € per jaar per voltijds tewerkgestelde werknemer.

Deze voordelen zijn allemaal aftrekbaar.

Voor meer informatie kan u uiteraard steeds terecht bij uw payroll consulent.