Besox

Alternatieve verloning in België : Bonussen (6/8)

24 augustus 2016

In deze reeks over alternatieve verloningsvormen in België wensen we bij Besox u als werkgever te helpen met het optimaliseren van uw loonmassa.

Video 6 : Bonussen

Gezien verlonen in België een dure aangelegenheid is zoeken werkgevers er steeds naar om werknemers op een goedkopere manier te belonen.

Op het gebied van eenmalige jaarlijkse premies zijn er meerdere opties mogelijk die stukken goedkoper zijn dan een normale bruto verloning, we zetten ze even op een rijtje voor u:

  • De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen of kortweg de loonbonus (CAO 90)

De loonbonus moet toegekend worden aan alle werknemers, of aan een bepaalde categorie, op basis van resultaten van de onderneming of op basis van het behalen van een vooraf vooropgestelde collectieve doelstelling.

Hiervoor moet een bonusplan opgemaakt worden, en het plan moet goedgekeurd worden door de overheid. Indien de vooropgestelde targets niet behaald worden mag u de bonus ook niet toekennen aan uw personeel.

De bonus bedraagt maximaal 3313 € bruto per jaar per werknemer, ze wordt niet belast, is wel onderworpen aan RSZ en is aftrekbaar.

  • Het warranten plan kan u als werkgever individueel toepassen voor bepaalde werknemers. Voor dit systeem hebben we ervoor gekozen om samen te werken met ING, een betrouwbare naam in de financiële wereld.

Deze bonus bestaat erin dat u als werkgever opties koopt voor een bepaald bedrag, en deze schenkt aan een of meerdere van uw werknemers. De werknemers lopen een beursrisico van 1 dag, dankzij dit risico is er geen RSZ verschuldigd wat betekent dat het een stuk goedkoper uitkomt dan een cash bonus.

Het warrantenplan is belastbaar, vrijgesteld van RSZ en aftrekbaar.

  • De innovatiepremie is een maatregel voor werkgevers die een premie willen toekennen aan hun creatieve werknemers voor het aanbrengen van een nieuw idee uitgevoerd binnen de onderneming.

De innovatie is een nieuwigheid die een echte meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de onderneming, de meerwaarde kan betrekking hebben op verschillende domeinen (nl. techniek, economie, productiviteit, welzijn op het werk) en is zowel van toepassing op producten, diensten of werkprocessen.

Het bedrag mag niet groter zijn dan de maandelijkse brutobezoldiging, het totale bedrag mag niet groter zijn dan 1% van de loonmassa van de onderneming en mag maximaal toegekend worden aan 10 werknemers per innovatieproject.

De premie is van toepassing op maximum 10% van de werknemers, echter in een bedrijf met minder dan 30 mensen mag het toegekend worden aan maximum 3 personen.

Dit voordeel is niet belastbaar, vrijgesteld van RSZ en is aftrebkaar

  • Een overzicht van wat de werknemer netto overhoudt op basis van een kostprijs van 1000 € :

De innovatiepremie : 1000 €

De loonbonus : 650 €

Het warrantenplan : 450 €

Een normale cash bonus : 350 €

Voor meer informatie kan u uiteraard steeds terecht bij uw payroll consulent.