Besox

Alternatieve verloning in België : Terbeschikkingstelling van IT (5/8)

28 mei 2024

In deze reeks over alternatieve verloningsvormen in België wensen we bij Besox u als werkgever te helpen met het optimaliseren van uw loonmassa.

Video 5 : Terbeschikkingstelling van IT

U kan als werkgever uw werknemer voorzien van IT, de werknemer zal op dit voordeel forfaitair belast worden, indien hij het toestel ook gebruikt voor privédoeleinden. Deze voordelen zijn telkens aftrekbaar.

  • Indien u een werknemer voorziet van een gratis computer of laptop zal de werknemer forfaitair belast worden voor 6 € per maand, betaalt u ook het internetabonnement van de werknemer komt daar 5 € per maand bovenop.
  • Indien u de werknemer voorziet van een tablet of een smartphone zal de werknemer forfaitair belast worden voor 3 € per maand, 4 € per maand extra indien u het telefoonabonnement betaalt en nog eens 5 € extra indien de werknemer ook data verbruikt.

Er bestaat ook zoiets als een PC-privéplan dat de werkgever toelaat om tussen te komen in de kostprijs van een aankoop van een nieuwe computer (+ randapparatuur) zonder dat er RSZ of belastingen verschuldigd zijn. De tussenkomst van de werkgever in het kader van een PC-privé-plan vormt in zijn hoofde in principe een aftrekbare beroepskost. Het wordt nu niet langer vereist dat de aankoop plaatsvindt in het kader van een door de werkgever opgesteld ‘plan’.

Het volstaat dus dat de werkgever bekendmaakt dat hij bereid is tussen te komen in de aankoopprijs. Het vrijgestelde bedrag van de tussenkomst van de werkgever wordt beperkt tot een bedrag van maximaal 550 € (niet-geïndexeerd basisbedrag) per belastbaar tijdperk (vanaf 1 januari 2024 (aanslagjaar 2025): 1.070 €). De vrijstellingsregeling staat enkel open voor werknemers met een bruto-belastbare bezoldiging van maximaal 21.600 € (niet-geïndexeerd basisbedrag) (vanaf 1 januari 2024 (aanslagjaar 2025): 42.090 €. De tussenkomst kan maar eenmaal per periode van drie belastbare tijdperken toegekend worden. De werkgever mag op geen enkel moment eigenaar geweest zijn van het aangekochte materiaal. Het moet gaan om materieel in nieuwe staat dat aangekocht wordt door de werknemer.

Voor meer informatie kan u uiteraard steeds terecht bij uw payroll consulent.

Categorie