pensioenopbouw

Pensioenopbouw

Als zelfstandige doet u er goed aan om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Uw wettelijk pensioen zal namelijk niet volstaan om uw levensstandaard na uw pensionering te behouden.

Er bestaan verschillende interessante oplossingen om in een aanvullend pensioen te voorzien: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en, als u zelfstandige bedrijfsleider van een vennootschap bent, de Individuele Pensioentoezegging.

Bent u een geconventioneerde arts, tandarts, apotheker of kinesitherapeut, dan kunt u deze oplossingen ook combineren met een Riziv-contract.

Bovendien kunt u ook kiezen voor het klassieke pensioensparen of langetermijnsparen.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een zeer voordelige oplossing om voor uzelf een aanvullend pensioen op te bouwen. U betaalt via uw VAPZ minder belastingen en minder sociale bijdragen. Hierdoor recupereert u 22 % van uw premie dankzij de besparing op de sociale bijdragen, en bespaart u langs fiscale weg meteen tot 53,50 % van uw premie! U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Gewoon of sociaal VAPZ

In het kader van een VAPZ hebt u de keuze tussen twee formules:

 • gewoon VAPZ
 • sociaal VAPZ

De verschillen tussen beide situeren zich in de maximumpremies die u kunt storten en in de aanvullende waarborgen:

 • Bij een gewoon VAPZ kunt u maximaal 8,17 % van uw referentie-inkomen (uw geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden) storten. Het absolute maximum bedraagt 3027,09 euro voor 2015. Voor een sociaal VAPZ kunt u meer bijdragen: maximaal 9,40 % van uw referentie-inkomen, met als absoluut plafond 3482,82 euro voor 2015.
 • Een gewoon VAPZ voorziet in de opbouw van een aanvullend pensioen, eventueel aangevuld met een aantal waarborgen. Een sociaal VAPZ doet dat ook, maar biedt daarnaast ook aanvullende waarborgen in het kader van solidariteitsprestaties. Dat kan gaan om een overlijdens- en/of een arbeidsongeschiktheidsdekking.

Gunstige fiscaliteit

 • Geen premietaks
 • De fiscaliteit bij de uitbetaling van uw kapitaal is bijzonder voordelig:
  • de verworven winstdelingen zijn 100 % belastingvrij;
  • de eindbelasting gebeurt onder de vorm van een (voordelige) fictieve rente;
  • blijven te betalen: de RIZIV-bijdrage van 3,55 % en de solidariteitsbijdrage die varieert van 0 tot 2 %.

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Als u via een vennootschap werkt, dan is een Individuele Pensioentoezegging een heel voordelige oplossing om voor uzelf als zelfstandige bedrijfsleider een aanvullend pensioen bijeen te sparen. U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Wie betaalt de premies?

Uw vennootschap betaalt de premies, uzelf bent de verzekerde en begunstigde op termijn. Zelfs als uw vennootschap failliet zou gaan, blijven de opgebouwde reserves verworven.

Fiscaal interessant

 • Voor de vennootschap: uw vennootschap mag de gestorte premies volledig aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat de 80 %-regel gerespecteerd wordt. Die regel zegt dat de som van uw wettelijk en aanvullend bedrijfspensioen niet meer mag bedragen dan 80 % van uw laatste brutoloon. Om deze 80 %-regel te berekenen kunt u steeds bij ons of bij uw boekhouder terecht.
 • Voor uzelf:
  • De premies worden niet beschouwd als voordelen van alle aard en worden daarom niet onderworpen aan de personenbelasting.
  • Gunstige belasting bij uitbetaling: een percentage tussen 20 % en 16,5 % naargelang de leeftijd van de verzekerde. Op 65 jaar wordt dat 10 % als de persoon tot dan professioneel actief gebleven is.

Backservice

Een belangrijke troef van de Individuele Pensioentoezegging is dat u ook een deel van uw voorgaande professionele carrière buiten de vennootschap (tot maximaal 10 jaar terug) kunt financieren met een zogenaamde ‘backservice’. Dat u in die voorgaande gepresteerde jaren nog geen zelfstandige was, is daarbij geen probleem.

Wij of uw boekhouder kunnen berekenen welke backservice er voor u mogelijk is. U kunt dit bedrag in 1 keer (enige premie) of in meerdere keren (periodieke premie) storten, dat kiest u zelf.

Riziv-contract

Als u een geconventioneerde arts, tandarts, kinesitherapeut of apotheker bent, dan kunt u een Riziv-tussenkomst ontvangen. Het RIZIV stort die tussenkomst rechtstreeks in het verzekeringscontract, dat sterk lijkt op een sociaal VAPZ.

Hieronder vindt u de bedragen van de tussenkomsten:

Artsen (2015*)

volledig geconventioneerd

4535 EUR

deels geconventioneerd

2200  EUR

Tandartsen (2014)

2239,31  EUR

Kinesitherapeuten (2013)

1506,07 EUR

Apothekers (2013)  100 %

2789,95 EUR

* Nog te bevestigen door KB

U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Gunstige fiscaliteit

De fiscaliteit bij de uitbetaling van uw kapitaal is bijzonder voordelig:

 • de verworven winstdelingen zijn 100 % belastingvrij
 • de eindbelasting gebeurt onder de vorm van een (voordelige) fictieve rente
 • blijven te betalen: de RIZIV-bijdrage van 3,55 % en de solidariteitsbijdrage die varieert van 0 tot 2 %

Aanvullende waarborgen in VAPZ, RIZIV en IPT

Naast pensioenopbouw kunt u in het kader van deze producten ook een aantal aanvullende waarborgen onderschrijven:

 • een bijkomende overlijdenswaarborg
 • een arbeidsongeschiktheidsrente
 • een waarborg Premievrijstelling: die zorgt ervoor dat u, zelfs als u arbeidsongeschikt bent en geen financiële ruimte meer hebt om de premies voor uw pensioen te storten, toch verder een aanvullend pensioen blijft opbouwen. De maatschappij neemt die premies dan voor zijn rekening.

Investeren in vastgoed via uw aanvullend pensioen

Het is mogelijk om uw pensioenproduct in 2de pijler te gebruiken om een onroerend goed te verwerven, (ver)bouwen, verbeteren of herstellen binnen de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Zo kunt u een voorschot, dat is een gedeelte van de opgebouwde reserve, opvragen of kunt u ervoor kiezen om op de einddatum van uw contract het opgebouwde pensioenkapitaal te gebruiken om het bedrag van uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen. Uw 2de pijlercontract kan ook dienen als waarborg voor een hypothecair krediet.