e-GOR

e-GOR platform

Besox werkt via het e-GOR platform waarin uw pensioendossier online en interactief wordt voorgesteld.

Het e-GOR platform is een tool dat uw fiscaliteit zal optimaliseren en uw pensioenkapitaal structureel zal doen aangroeien.

Besox biedt deze service gratis aan voor al haar klanten!

Fiscale optimalisatie

  • Jaarlijkse update van de 80% regel in het kader van de groepsverzekering (IPT)
  • Fiscaliteit vennootschap optimaliseren (loonstrategie)
  • Optimaliseren VAPZ (afhankelijk van loon)
  • Berekening POZ voor eenmanszaken

Samenwerking makelaar en boekhouder

  • Boekhouder geeft essentiële zaken door (loon – sociale bijdragen)
  • Makelaar maakt jaarlijks nieuwe 80% regel conform wetgeving en past optimalisatie toe in samenspraak met klant en beokhouder
  • Ideale tool om uw loonstrategieën uit te werken

Volledigheid gegarandeerd

e-GOR verstuurt automatisch berichten naar de makelaar, klant of gemandateerde boekhouder om actie te ondernemen. De software laat geen fouten of onvolledigheden toe.

Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met onze specialist Kevin Van Damme.