Besox

Verhoging werkbonus vanaf 1 augustus 2015

16 juli 2015

Werknemers met een laag inkomen kunnen door het systeem van de sociale werkbonus genieten van een vermindering van hun RSZ-bijdragen. Dit heeft tot gevolg dat de werknemer een hoger nettoloon overhoudt, zonder dat de loonkost voor de werkgever stijgt.

Momenteel wordt de sociale werkbonus als volgt berekend:

Brutomaandloon (S) van

de werknemer (à 100%)

Verminderingsbedrag (R) per maand voor de arbeiders Verminderingsbedrag (R) per maand voor de bedienden
S ≤ € 1.501,82 € 198,69 € 183,97

€ 1.501,82 < S ≤

€ 2.385,41

€ 198,69– (0,2249 x (S –

€ 1.501,82))

€ 183,97– (0,2082 x  (S –

€ 1.501,82))

S > € 2.385,41 € 0 € 0

 

Een ontwerp van programmawet voorziet nu dat vanaf 1 augustus 2015 de sociale werkbonus verhoogd zal worden als volgt:

Brutomaandloon (S) van

de werknemer (à 100%)

Verminderingsbedrag (R) per maand voor de arbeiders Verminderingsbedrag (R) per maand voor de bedienden
S ≤ € 1.546,87 € 205,18 € 189,98

€ 1.546,87 < S ≤

€ 2.413,00

€ 205,18– (0,2369 x (S –

€ 1.546,87))

€ 189,98– (0,2193 x  (S –

€ 1.546,87))

S > € 2.413,00 € 0 € 0

 

De werknemers die recht hebben op een sociale werkbonus, hebben daarnaast ook recht op een vermindering van hun bedrijfsvoorheffing, de fiscale werkbonus. Deze wordt berekend als een percentage op het bedrag van de sociale werkbonus. Momenteel bedraagt dit percentage 14,40%. Het ontwerp van programmawet voorziet ook hier in een stijging:

  • vanaf 1 augustus 2015: 17,81%;
  • vanaf 1 januari 2016: 28,03%;
  • vanaf 1 januari 2019: 33,14%.

De vermindering die men zo jaarlijks kan genieten is beperkt tot een maximum. Sinds 1 april 2014 bedraagt de niet-geïndexeerde maximumgrens 200 euro (geïndexeerd 300 euro). Ook deze grenzen zullen verder worden opgetrokken:

  • vanaf 1 augustus 2015: 235 euro;
  • vanaf 1 januari 2016: 420 euro;
  • vanaf 1 januari 2019: 500 euro.

Bovenstaande bepalingen worden pas definitief na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ontwerp van programmawet van 1 juni 2015.

Tags