Besox

Verhoging quotum vrijwillige overuren

3 mei 2019

Op 23 april 2019 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) besloten om via een collectieve arbeidsovereenkomst het maximale quotum vrijwillige overuren per kalenderjaar te verhogen. Het aantal vrijwillige overuren per kalenderjaar wordt opgetrokken van maximaal 100 uren tot maximaal 120 uren.

Een werknemer kon sinds 1 februari 2017 ingaan op het aanbod van zijn werkgever om jaarlijks maximum 100 overuren te presteren, zonder specifieke motivatie. Het quotum kan door een algemeen verbindend verklaarde cao verhoogd worden tot maximum 360 overuren. In de NAR-cao van 23 april 2019 werd het maximale quotum vrijwillige overuren per kalenderjaar opgetrokken van 100 overuren naar 120 overuren. De mogelijkheid om per kalenderjaar het maximale aantal vrijwillige overuren verder op te trekken via een (sectorale) algemeen verbindend verklaarde cao tot 360 uren blijft bestaan. Opgelet: een aantal sectoren hadden reeds gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het quotum te verhogen (vb. PC 302 en PC 320).

Voor de vrijwillige overuren moet er geen specifieke reden zijn om deze te presteren en dienen er ook geen formaliteiten nageleefd te worden. Alvorens er vrijwillige overuren kunnen gepresteerd worden, moet er wel een schriftelijke overeenkomst gesloten worden tussen werkgever en werknemer waaruit het akkoord van de werknemer blijkt. Deze kan voor de duur van maximum 6 maanden afgesloten worden en moet indien nodig hernieuwd worden. De vrijwillige overuren geven in principe recht op loon en overloon, maar moeten niet ingehaald worden.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 129 van 23 april 2019 van de Nationale Arbeidsraad betreffende vrijwillige overuren.