Besox

Corona: bijkomende vrijwillige overuren in kritieke sectoren ook vrijgesteld van RSZ

28 januari 2021

Het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren dat een werknemer kan presteren, werd voor het vierde kwartaal 2020 opnieuw verhoogd tot 220 uren bij werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren. Ook voor het eerste kwartaal 2021 werd het basiscontingent bij deze werkgevers verhoogd tot 220 uren.

Zoals we u eerder lieten weten, zijn op deze 120 extra vrijwillige overuren geen belastingen verschuldigd. Inmiddels is het koninklijk besluit gepubliceerd dat de bijkomende overuren ook vrijstelt van sociale zekerheidsbijdragen.

Het loon voor deze vrijwillige overuren is dus vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en tevens vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen (bruto = netto).

Bron: Koninklijk besluit van 28 december 2020 tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie, B.S. 31 december 2020.