Besox

Opnieuw relance-overuren mogelijk!

26 juni 2023

In de ministerraad van 12 mei 2023 keurde de regering de herinvoering van de relance-overuren goed. Het bestaande systeem liep af op 31 december 2022, maar wordt nu verlengd voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

De relance-overuren maken het mogelijk om, bovenop het basiscontingent van de vrijwillige overuren, per kalenderjaar 120 bijkomende vrijwillige overuren te presteren. Je dient als werkgever wel een schriftelijke overeenkomst met de betrokken werknemer(s) af te sluiten. Deze overeenkomst is geldig voor een hernieuwbare periode van 6 maanden.

Voor de relance-overuren moet geen inhaalrust worden toegekend, geen overloon worden betaald en zij moeten niet aangerekend worden op de interne grens.

Daar het wetsontwerp waarin de herinvoering van de relance-overuren is opgenomen, nog een parlementaire weg moet volgen alvorens erover kan worden gestemd, aanvaardt de FOD WASO dat de 120 relance-overuren in de praktijk al mogen worden toegepast vanaf 1 juli 2023.

OPGELET! De fiscus heeft nog niet meegedeeld dat deze uren vrijgesteld zijn van bedrijfsvoorheffing. Tot deze officiële bevestiging, moet de verschuldigde bedrijfsvoorheffing wel nog worden doorgestort.

De relance-overuren zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. In haar tussentijdse instructies meldt de RSZ dat de relance-overuren toegepast vanaf 1 juli 2023, ook vrij zijn van RSZ-bijdragen.

Wij houden je op de hoogte wanneer de fiscus de fiscale vrijstelling bevestigt.

Bron: nieuwsbericht FOD WASO van 19 juni 2023, www.werk.belgie.be en tussentijdse instructies RSZ 2023/2.

Categorie