Besox

CORONA: verlenging vrijwillige overuren in kritieke sectoren

16 juli 2021

Een wetsontwerp voorziet in de verlenging van de vrijwillige overuren in kritieke sectoren, voor het 3dekwartaal van 2021.

Het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren dat een werknemer kan presteren, werd voor het 1ste en 2de kwartaal 2021 verhoogd tot 220 uren bij werkgevers die tot de kritieke sectoren behoren. Nu wordt de periode waarin deze overuren gepresteerd kunnen worden, verlengd tot en met 30 september 2021. Deze bijkomende vrijwillige overuren mogen nog steeds voor de gewone vrijwillige overuren worden opgenomen.

Voor deze 120 extra overuren moet geen inhaalrust worden toegekend, geen overloon worden betaald en zij moeten niet aangerekend worden op de interne grens.

Er dient wel nog steeds een schriftelijke overeenkomst afgesloten te worden tussen de werkgever en de werknemer.

Het loon voor deze vrijwillige overuren is in principe vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen (bruto = netto).

Bovenstaande is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wetsontwerp van 21 juni 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, www.dekamer.be.