Besox

Vergeet de nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018 niet toe te voegen aan uw arbeidsreglement

4 mei 2018

De opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden wijzigen met ingang van 1 mei 2018.

Door deze wijziging komt er een meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens het begin van de tewerkstelling.

De nieuwe opzeggingstermijnen zijn automatisch van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten, waarvan de opzegging of verbreking uitwerking heeft vanaf 1 mei 2018.

Vanaf 1 mei 2018 worden de opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden bij een ontslag door de werkgever als volgt vastgesteld:

 

Anciënniteit < 3 maanden Tussen 3 en < 4 maanden Tussen 4 en < 5 maanden Tussen 5 en < 6 maanden
Oude opzeggingstermijnen 2 weken 4 weken 4 weken 4 weken
 Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018 1 week 3 weken 4 weken 5 weken

 

Wanneer uw huidig arbeidsreglement uitdrukkelijk melding maakt van de oude opzeggingstermijnen, dan zal u een bijlage met de aangepaste opzeggingstermijnen aan uw arbeidsreglement moeten toevoegen.

De procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet hiervoor niet gevolgd worden.

Het volstaat om elke werknemer een kopie van de wijziging van het arbeidsreglement te bezorgen en een kopie van de gewijzigde tekst binnen 8 dagen te versturen naar de inspectie Toezicht Sociale Wetten. Als bewijs kan u de werknemers wel laten tekenen voor ontvangst.

Via deze link vindt u een voorbeeldtekst die u kan gebruiken om de nieuwe opzeggingstermijnen toe te voegen aan uw arbeidsreglement.

U kan dit document ook terugvinden op de klantenzone van onze website (sociaal secretariaat – modeldocumenten).