Besox

Ontslagbescherming personeelsafgevaardigden tot wettelijke pensioenleeftijd

28 december 2023

Werknemers die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen ter aanduiding van een werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk zijn beschermd tegen ontslag. Zij kunnen enkel ontslagen worden wegens dringende reden die vooraf moet worden erkend door de arbeidsrechtbank, dan wel om economisch-technische reden, vooraf erkend door het bevoegd paritair comité.

De huidige wetgeving voorziet dat deze bescherming loopt tot wanneer de personeelsafgevaardigde de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

In 2025 wordt de wettelijke pensioenleeftijd evenwel opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 naar 67 jaar. De wet betreffende de ontslagbescherming van personeelsafgevaardigden in het comité en de ondernemingsraad wordt nu in overeenstemming gebracht met deze hogere pensioenleeftijd. Vanaf 2025 is de personeelsafgevaardigde beschermd tegen ontslag tot aan de leeftijd van 66 jaar; vanaf 2030 tot 67 jaar.

Bron: Wet van 3 december 2023 tot wijziging van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaats alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, BS 14 december 2023.

Categorie