Besox

Ontslag uitgaande van de werkgever van een hogere bediende: publicatie rechtzetting

4 december 2023

Zoals wij je reeds eerder informeerden, schrapte de Wet van 20 maart 2023 per vergissing het onderscheid tussen lagere en hogere bedienden bij een ontslag door de werkgever van een bediende met een arbeidsovereenkomst van vóór 1 januari 2014. In de Wet houdende diverse arbeidsbepalingen wordt dit rechtgezet en wordt artikel 68, lid 3 van de Wet eenheidsstatuut terug hersteld.

Er wordt echter wel voorzien in een toevoeging n.a.v. een arrest van het Grondwettelijk Hof, waarin werd besloten over de ongrondwettelijkheid van artikel 68, lid 3.

De Wet houdende diverse arbeidsbepalingen werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierin wordt voorzien in een retroactieve inwerkingtreding van deze rechtzetting en de toevoeging sedert 28 oktober 2023.

Concreet:

Het betreft een ontslag door de werkgever van een bediende, met een arbeidsovereenkomst gesloten vóór 1 januari 2014.

De opzeggingstermijn bestaat uit twee delen:

Deel 1: opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit op 31 december 2013

Deel 2: opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014

Hiervoor wordt de nieuwe tabel toegepast, welke eveneens van toepassing is bij een ontslag na 1 januari 2014.

Bron: Wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 23 november 2023.

Categorie