Besox

Uitzendarbeid nu ook mogelijk in de binnenscheepvaart en de verhuissector

17 april 2018

In sommige sectoren was er nog een algemeen verbod op de inzet van uitzendkrachten van toepassing. Dit was met name het geval voor de binnenscheepvaart (PC 139) en voor de verhuissector (PC 140.05).

De relancewet verbiedt bepalingen in collectieve arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde bedrijfstakken een algemeen verbod op de tewerkstelling van uitzendkrachten instellen. Hierdoor is uitzendarbeid vanaf 9 april 2018, zijnde 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, voor alle privésectoren toegelaten. De bestaande bepalingen voor de binnenscheepvaart en voor de verhuissector zijn dan ook niet meer geldig. Bijgevolg kan ook daar met uitzendarbeid gewerkt worden.

Het blijft wel nog mogelijk om sectorale beperkingen op de tewerkstelling van uitzendkrachten te voorzien, bijvoorbeeld omwille van het algemeen belang of om welzijnsredenen.

Bron: Art. 5 van de Wet dd. 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, B.S. 30 maart 2018.