Besox

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische oorzaken in de vleessector

23 maart 2018

Bij een controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) werden er inbreuken vastgesteld op de site van de onderneming VEVIBA NV in Bastenaken. Hierdoor verloor VEVIBA NV de erkenningen voor de activiteiten van het versnijden, verwerken en etiketteren van vlees. De activiteiten werden volledig stopgezet sinds 7 maart 2018.

Er kan geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden toegekend voor de werknemers die tewerkgesteld zijn bij VEVIBA aangezien niet aan de voorwaarden om overmacht in te roepen is voldaan, namelijk het onvoorzienbare karakter en het ontbreken van verantwoordelijkheid van de partijen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan, indien aan alle voorwaarden van overmacht is voldaan, wel toegekend worden voor de werknemers van externe bedrijven die niet op de betrokken site werken, maar die als gevolg van de stopzetting van de activiteiten van VEVIBA in de onmogelijkheid zouden zijn om hun eigen werk uit te oefenen.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kan eveneens niet worden toegekend voor de werknemers van de onderneming VEVIBA. Er is immers geen sprake van tijdelijk werkgebrek als gevolg van economische oorzaken. Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kan wel worden toegekend voor werknemers van andere ondernemingen (al dan niet verbonden met de groep Verbist) die hun activiteiten voortzetten, maar die momenteel een daling kennen van het klantenbestand doordat het vertrouwen van het publiek in de voedselketen aangetast is.

De directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau zal geval per geval nagaan of voldaan is aan de voorwaarden voor het toekennen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.

Bron: Nieuwsberichten, www.rva.be.