Besox

Steunzones: geen verwijzing meer naar groep A en B

14 september 2022

Werkgevers die investeringen doen in een door het gewest vastgelegde steunzone en hierbij nieuwe jobs creëren, kunnen gedurende 2 jaar worden vrijgesteld van doorstorting van 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van de nieuwe werknemers.

De steunzones worden ingedeeld in twee groepen. Groep A omvat de steunzones die voorkomen op de Europese regionale steunkaart. Groep B omvat de steunzones die niet opgenomen zijn op de Europese regionale steunkaart.

Kmo’s kunnen de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten voor investeringen in steunzones die behoren tot groep A en groep B. Voor de andere (grote) ondernemingen is dit enkel mogelijk in steunzones van groep A.

Om te vermijden dat bij elke wijziging van de regionale steunkaart een wetswijziging moet gebeuren, wordt er vanaf nu voor grote ondernemingen rechtstreeks verwezen naar de Belgische regionale steunkaart en zal er niet meer gesproken worden over groep A en B.

De toepassingsperiode van de Belgische regionale steunkaart liep echter af op 31 december 2021. Grote ondernemingen kunnen m.a.w. (voorlopig) geen nieuwe investeringsaanvragen indienen. Lopende aanvragen die vóór 2022 werden ingediend, blijven wel verder lopen.

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15 juli 2022.