Besox

Spilindex opnieuw overschreden in februari 2022

4 maart 2022

De inflatie, de mate waarin de consumptieprijzen stijgen, staat momenteel nog steeds op een hoog niveau. Dit heeft tot gevolg dat de spilindex in februari 2022 opnieuw werd overschreden. Dit is de derde overschrijding van de spilindex op korte tijd, aangezien de vorige overschrijdingen nog maar dateren van augustus 2021 en december 2021.

Hierdoor worden de sociale uitkeringen en de pensioenen in maart 2022 met 2% verhoogd. Dit heeft onder meer ook gevolgen voor het gewaarborgd minimummaandinkomen en voor de aanvullende vergoeding bij SWT.

De lonen in de openbare sector volgen in april 2022 met hetzelfde percentage. Ook andere vergoedingen en sectorale minimumlonen die gekoppeld zijn aan de spilindex zullen indexeren met 2%.

Voor de lonen in de privésector is het afhankelijk van de bepalingen van de sectorale cao of en wanneer er een index wordt toegepast.

Bron: Federaal Planbureau, nieuwsbericht van 1 maart 2022.

Tags