Besox

Spilindex opnieuw overschreden in december 2021

12 januari 2022

Zoals enkele weken geleden al werd aangekondigd, zorgt de aanhoudende hoge inflatie er effectief voor dat de spilindex in december 2021 opnieuw overschreden is. De inflatie is in december gestegen naar 5,71%, dit is het hoogste niveau sinds juli 2008. De vorige overschrijding van de spilindex dateert nog maar van augustus 2021.

Hierdoor worden de sociale uitkeringen en de pensioenen in januari 2022 met 2% verhoogd. Dit heeft onder meer ook gevolgen voor het gewaarborgd minimummaandinkomen en voor de aanvullende vergoeding bij SWT. De lonen in de openbare sector volgen in februari 2022 dan met hetzelfde percentage. Ook andere vergoedingen en sectorale minimumlonen die gekoppeld zijn aan de spilindex zullen dan indexeren met 2%.

Bron: Statbel, nieuwsbericht dd. 23 december 2021.

Tags