Besox

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: bedragen vanaf 1 januari 2018 zijn bekend

30 oktober 2017

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig, maar ook van het type brandstof. De berekeningsformule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand september.

Vanaf 1 januari 2018 zal het bedrag van de solidariteitsbijdrage als volgt worden berekend:

Benzinevoertuigen:                      [( CO2-uitstoot x 9) – 768] : 12 x 1,2708

Dieselvoertuigen:                        [( CO2-uitstoot x 9) – 600] : 12 x 1,2708

LPG-voertuigen:                          [( CO2-uitstoot x 9) – 990] : 12 x 1,2708

De minimumbijdrage per maand ligt vanaf 1 januari 2018 vast op € 26,47. De bijdrage voor de elektrisch aangedreven voertuigen bedraagt eveneens € 26,47 per maand.

Voor voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet gekend is, wordt de CO2-uitstoot bepaald op 182 gr/km voor benzinevoertuigen en op 165 gr/km voor dieselvoertuigen. Dit brengt vanaf 1 januari 2018 een solidariteitsbijdrage van € 92,13 met zich mee voor de benzinevoertuigen en van € 93,72 voor de dieselvoertuigen.