Besox

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens voor 2024

8 december 2023

Wanneer je een bedrijfswagen ter beschikking telt aan één van je werknemers en deze de bedrijfswagen ook voor privédoeleinden mag gebruiken, moet je als werkgever een solidariteitsbijdrage betalen aan de RSZ. Het geïndexeerd bedrag voor het jaar 2024 is gekend.

De solidariteitsbijdrage (ook CO2-taks genoemd) wordt bepaald door de CO2-uitstoot van de wagen, alsook het type brandstof. Deze wordt als volgt berekend vanaf 1 januari 2024:

De minimumbijdrage per maand ligt vanaf 1 januari 2024 vast op € 31,99. De bijdrage voor elektrisch aangedreven voertuigen bedraagt daardoor eveneens € 31,34 per maand.

Let wel:

  • Indien er enkel een NEDC waarde op het gelijkvormigheidsattest staat vermeld, dient er rekening gehouden te worden met de NEDC 1.0 waarde.
  • Indien er enkel een WLTP waarde op het gelijkvormigheidsattest staat vermeld, dient er rekening gehouden te worden met de WLTP waarde.
  • Indien beide waarden op het gelijkvormigheidsattest staan vermeld, dient er rekening gehouden te worden met de NEDC 2.0 waarde ofwel met de WLTP waarde.

Opgelet: Een bedrijfswagen, met als brandstof diesel, benzine of LPG, besteld, geleased of afgehuurd sinds 1 juli 2023, moet nog met 2,25 worden vermenigvuldigd. Elektrische wagens en wagens die op waterstof rijden zijn hiervan uitgesloten.

Ook wanneer het een verlenging van de lease betreft of een aankoopoptie vanaf 1 juli 2023, geldt de vermenigvuldiging met 2,25. Wanneer de oorspronkelijke overeenkomst een optie op verlenging of aankoop voorziet, moet het resultaat niet worden vermenigvuldigd met 2,25.

Categorie