Besox

Sectoraal aanvullend pensioen PC 209 – jaarlijkse herziening

24 maart 2017

Tenzij de onderneming een goedgekeurd eigen pensioenstelsel heeft, is elke onderneming in het paritair comité 209 (bedienden metaal) verplicht om aan te sluiten bij het sectoraal pensioenstelsel, dat beheerd wordt door de verzekeringskas Integrale.

Met het oog op de bepaling van de definitieve bijdragen voor het jaar 2016, alsook om de voorschotten te bepalen voor het jaar 2017, heeft Integrale NV recent een schrijven aan de aangesloten ondernemingen verstuurd om hen het personeelsbestand en de nodige loongegevens te bezorgen.

Zoals voorzien in het pensioenreglement, dienen de gegevens uiterlijk op 1 april 2017 aan Integrale NV te worden overgemaakt.