Besox

Provisie voor het vakantiegeld: bedragen 2019

1 februari 2019

De fiscus publiceerde een circulaire met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers.

De bedragen die in de op 31 december 2018 afgesloten balansen zijn geboekt met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld aan personeelsleden in 2019, mogen als beroepskost worden beschouwd indien ze niet meer bedragen dan:

  • 18,20% voor de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2018 werden toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers genieten, verminderd met het in 2018 toegekende aanvullende vakantiegeld;
  • 10,27% van 108/100 van de lonen die in 2018 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen, die het voordeel van dezelfde wetgeving genieten.

Het in 2018 aan flexi-jobwerknemers toegekende flexiloon en flexivakantiegeld mogen niet in de berekeningsgrondslag van het in 2019 te betalen vakantiegeld worden opgenomen, aangezien de werkgever het flexivakantiegeld samen met het flexiloon dient te betalen.

Bron: Circulaire nr. 2019/C/6 van 29 januari 2019 over de bedragen geboekt in balansen afgesloten op 31.12.2018, voor de uitbetaling van het vakantiegeld van het personeel in 2019, www.fisconetplus.be.