Besox

Ook voor uitzendkrachten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

19 juli 2017

Tot op heden is het, behoudens in één uitzonderingsgeval, niet mogelijk om uitzendkrachten arbeid te laten verrichten op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft een mogelijkheid gecreëerd om in de toekomst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur af te sluiten met een uitzendkracht. In het kader van de uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur zal de uitzendkracht verschillende uitzendopdrachten kunnen uitvoeren bij één of meerdere gebruikers.

Bij iedere uitzendopdracht die in het raam van de uitzendarbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd, moet het uitzendbureau aan de uitzendkracht een zendingsbrief met de nodige vermeldingen over de gebruiker en de uitzendopdracht overhandigen. Van deze mogelijkheid zal men echter niet onmiddellijk gebruik kunnen maken. In het Paritair Comité nr. 322 voor de uitzendarbeid moeten eerst de nodige cao’s worden gesloten. We komen hier nog op terug.

 

Bron: Wet dd. 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, art. 32, B.S. 15 maart 2017.