Besox

Nieuwe regels arbeidsmigratie in Vlaanderen vanaf 1 januari 2019

14 januari 2019

Door de invoering van de single permit is de procedure om een werkvergunning te verkrijgen, grondig gewijzigd. Vlaanderen heeft ook de voorwaarden om een werkvergunning te bekomen voor sommige buitenlandse werknemers versoepeld. Hiermee wil Vlaanderen (vooral hoger gekwalificeerd) buitenlands personeel aantrekken.

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2019 even op een rij:

Hooggeschoold personeel

  • Vroeger kwamen alleen bachelors in aanmerking om in Vlaanderen een toelating tot werk te verkrijgen. Dit wordt nu uitgebreid naar alle diploma’s die volgen uit een postsecundair programma voor hogere studies. De studies moeten minstens 3 jaar geduurd hebben of minstens geleid hebben tot onderwijskwalificatie niveau 5 (cfr. graduaat);
  • De toelating tot werk kan nu dadelijk voor 3 jaar toegekend worden (vroeger maximum 12 maanden, jaarlijks verlengbaar);
  • Hooggeschoolden kunnen voor onbepaalde duur toegang krijgen tot de arbeidsmarkt nadat zij hier 4 jaar gewerkt hebben;
  • Om in aanmerking te komen voor een werkvergunning, moet de hooggeschoolde een bepaald minimumloon ontvangen. Voor 2019 is dit vastgesteld op € 41.868. Een nieuwigheid is dat de loongrens voor hooggeschoolden jonger dan 30 jaar en voor verpleegkundigen lager ligt: € 33.495.

Middengeschoolden > knelpuntberoep

Vlaanderen versoepelt ook het aanwerven van specifiek technisch geschoold buitenlands personeel. Zij zullen makkelijker een werkvergunning verkrijgen indien zij voorkomen op een lijst van knelpuntberoepen. Deze lijst wordt tweejaarlijks herzien, in functie van de noden op de arbeidsmarkt. Op de lijst van de knelpuntberoepen die geldig is vanaf 1 januari 2019 tot en met 28 februari 2021 komen de volgende functies voor:

  • Besturen van voertuigen en machines: bestuurder trekker-oplegger, vrachtwagenbestuurder met aanhangwagen, vrachtwagenbestuurder vaste wagen, bestuurder bouwplaatsmachines, kraanbestuurder;
  • Onderhouden van voertuigen en machines: onderhoudsmecanicien, onderhoudsmecanicien van bedrijfs- of vrachtwagens, technicus voertuigen, technieker werf-, landbouw- en hefmachines;
  • Installeren, monteren en onderhouden van elektrische, elektronische en sanitaire installaties: bordenbouwer, industrieel elektrotechnisch installateur, technicus industriële installaties, technicus ontwerper industriële automatisering of technicus industriële automatisering, installateur van datacommunicatienetwerken, onderhoudselektricien, technicus elektronische installaties, technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica, onderhoudstechnicus verwarmingsinstallaties of monteur centrale verwarmingsinstallaties, pijpfitter, residentieel elektrotechnisch installateur, sanitair installateur;
  • Voeding: chef-kok en slager;
  • Verzorging: zorgkundige.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S. 21 december 2018; www.vlaanderen.be/werk