Besox

Nieuwe bedragen als gevolg van de overschrijding van de spilindex

7 oktober 2021

Wij lieten u eerder weten dat de spilindex in augustus 2021 overschreden werd.

Hierdoor werden een aantal vergoedingen vanaf 1 september 2021 verhoogd, zoals onder meer het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) en de bedragen die daaruit voortvloeien, de leervergoeding bij een overeenkomst alternerende opleiding, de industriële leervergoeding, de stagevergoeding bij een beroepsinlevingsovereenkomst of beroepsinlevingsstage, de vergoeding bij collectief ontslag en de vergoeding voor nachtarbeid.

Als gevolg van een gewijzigde interpretatie van cao nr. 43/15 op 7 september 2021 en het retroactief in werking treden van de aangepaste cao nr. 43, wijzigt het GGMMI retroactief met ingang van 1 september 2021 ten opzichte van de reeds eerder meegedeelde bedragen. Deze wijziging heeft ook een aanpassing tot gevolg voor sommige sectorale baremalonen die gebaseerd zijn op het GGMMI.

Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI)

De nieuwe bedragen vanaf 1 september 2021 werden vastgelegd als volgt:

  • 18 jaar: € 1.658,23;
  • 19 jaar en 6 maanden anciënniteit: € 1.702,24;
  • 20 jaar en 12 maanden anciënniteit: € 1.721,79.

Deze bedragen gelden niet voor studenten van 18, 19 en 20 jaar. Ze gelden evenmin voor jongeren ingeschreven in een stelsel van alternerend leren noch voor jongeren van 16 en 17 jaar.

De werkbonus

De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor werknemers met een laag loon. De nieuwe loongrenzen voor de werkbonus zien er vanaf 1 september 2021 als volgt uit:

Bronnen: Nationale Arbeidsraad en Administratieve instructies RSZ – 2021/3.

Tags