Besox

Ministerraad keurt voorontwerp Wet Werkbaar en Wendbaar Werk en loonnorm goed

30 december 2016

De ministerraad heeft in een tweede lezing 2 voorontwerpen van wet goedgekeurd in een tweede lezing. Het gaat over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonnormwet) en een voorontwerp van Wet rond Werkbaar en Wendbaar Werk.

Deze wetten zijn nog niet officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De datum van inwerkingtreding van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk zal wellicht pas 1 februari 2017 zijn aangezien de parlementaire behandeling van dit ontwerp niet voor 1 januari 2017 afgerond zal zijn. Deze wet voorziet:

 • maatregelen om de arbeidsduur te versoepelen;
 • de uitbreiding van het ‘plus minus conto’, een regeling die op dit ogenblik in de automobielindustrie bestaat. Via een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst hebben de sectoren de mogelijkheid om de berekening van de gemiddelde arbeidsduur van 38 uren per week te spreiden over maximaal 6 jaren;
 • de vereenvoudiging van deeltijdse arbeid;
 • een wettelijke basis voor een systeem van glijdende uurroosters;
 • een nieuwe interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen per voltijds equivalent per jaar;
 • een wettelijk kader voor occasioneel telewerk;
 • een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • een stelsel van loopbaansparen;
 • een kader van schenking van conventioneel verlof aan een collega;
 • de hervorming van werkgeversgroeperingen;
 • de uitbreiding van het recht op palliatief verlof en het recht op tijdskrediet;
 • een afwijking op het verbod op nachtarbeid voor de logistieke en ondersteunende diensten (e-commerce).

 

Bron: www.presscenter.org, ministerraad van 16 december 2016.