Besox

Kwartaalbijdrage vakantiegeld arbeiders zal dalen

19 juni 2015

Wij informeerden u eerder al over een verlaging van de kwartaalbijdrage voor het vakantiegeld van de arbeiders vanaf het 2de kwartaal van 2015.

Intussen is het koninklijk besluit dat deze verlaging effectief invoert met ingang van 1 april 2015 ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2015.

Deze maatregel kadert in de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden en is bedoeld als compensatie voor de meerkosten die werkgevers ondervinden door de afschaffing van de carenzdag voor arbeiders.

De jaarbijdrage voor het vakantiegeld van de arbeiders blijft ongewijzigd op 10,27%.

De kwartaalbijdrage voor het vakantiegeld van de arbeiders wordt als volgt vastgelegd:

  • tot en met het 1ste kwartaal van 2015: 6%;
  • vanaf het 2de kwartaal van 2015: 5,83%;
  • vanaf het 1ste kwartaal van 2016: 5,65%;
  • vanaf het 1ste kwartaal van 2017: 5,61%;
  • vanaf het 1ste kwartaal van 2018: 5,57%.

Bron: KB van 7 juni 2015 tot uitvoering van Titel IV, Hoofdstuk 2 van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, B.S. 16 juni 2015.