Besox

Provisie voor het vakantiegeld 2023

4 januari 2023

Onder voorbehoud van een antwoord van de Administratie der directe belastingen heeft het VBO percentages voorgesteld voor de provisie voor het vakantiegeld voor 2023.

De bedragen die, in de op 31 december 2022 afgesloten balansen zijn geboekt met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld aan personeelsleden in 2023, mogen als beroepskost worden beschouwd indien ze niet meer bedragen dan:

  • 18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2022 werden toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers genieten, verminderd met het in 2022 toegekende aanvullende vakantiegeld;
  • 10,27% van 108/100 van de lonen die in 2022 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen, die het voordeel van dezelfde wetgeving genieten.

Het in 2022 aan flexi-jobwerknemers toegekende flexiloon en flexivakantiegeld mogen niet in de berekeningsgrondslag van het in 2023 te betalen vakantiegeld worden opgenomen, aangezien de werkgever het flexivakantiegeld samen met het flexiloon dient te betalen.

Deze percentages dienen wel nog officieel bevestigd te worden door de publicatie van een fiscale circulaire.

Bron: Bericht VBO dd 19 december 2022, “ Provisies voor vakantiegeld – balansen op 31 december 2022”