Besox

Indexkorf aangepast voor 2021

5 maart 2021

De lonen van werknemers in België zijn gekoppeld aan de index. Dat mechanisme zorgt ervoor dat de lonen aangepast worden aan de stijgende levensduurte. Hiervoor wordt er een korf van heel diverse producten geselecteerd waarvan de prijsevolutie opgevolgd wordt. Deze indexkorf wordt jaarlijks aangepast om de gekozen producten zo goed mogelijk af te stemmen op het consumptiegedrag van de Belgische gezinnen.

Sedert januari 2021 wordt er een nieuwe indexkorf gebruikt voor de berekening van de maandelijkse consumptieprijsindex. In deze indexkorf werden een aantal nieuwe producten toegevoegd en werd ook het gewicht voor bepaalde producten aangepast.

De nieuwe producten die vanaf 2021 doorwegen in de indexberekening zijn: vitaminen, mineralen en voedingssupplementen, consultaties bij de psycholoog, dakkoffers, computermuizen en toetsenborden. Anderzijds werden ook twee producten geschrapt uit de indexkorf, nl. GPS-toestellen en katoenen zakdoeken.

De nieuwe samenstelling van de indexkorf heeft een impact op de berekening van de consumptieprijsindex en de gezondheidsindex. Dit heeft ook gevolgen voor de lonen van de werknemers, omdat deze gekoppeld zijn aan de index. Op welk tijdstip de lonen van uw medewerkers verhogen, is afhankelijk van de sectorale afspraken die hierover werden gemaakt in een collectieve arbeidsovereenkomst.

De lonen van het overheidspersoneel en de sociale uitkeringen stijgen dan weer met 2% wanneer de spilindex overschreden wordt. Op basis van de laatste prognoses zou de volgende overschrijding van de spilindex in januari 2022 plaatsvinden. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in februari 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2022 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Deze prognoses kunnen de volgende maanden uiteraard nog bijgesteld worden. Wij volgen dit verder voor u op.

Bron: www.statbel.fgov.be en Federaal Planbureau, nieuwsbericht van 28 januari 2021 en 2 februari 2021.

Tags