Besox

Horeca: opgelet met het gebruik van netto-overuren!

20 april 2017

Werkgevers uit de horecasector kunnen gebruik maken van 300 of 360 netto-overuren. Deze overuren kunnen gepresteerd worden bij buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid. Voor beide situaties gelden specifieke formaliteiten om de overuren effectief te kunnen toepassen.

Het is belangrijk dat u als werkgever deze formaliteiten naleeft als u gebruik maakt van de goedkope overuren. Bij gebrek aan een melding of bij een onvolledige melding, kan er niet gegarandeerd worden dat de netto overuren zullen worden aanvaard.

Buitengewone vermeerdering van werk

  • Bij buitengewone vermeerdering van werk is er sprake van een werkvermeerdering die onvoorspelbaar en uitzonderlijk is. Het moet gaan over een vermeerdering van werk met een buitengewoon karakter.
  • Een voorafgaandelijke toelating van de Inspectie Toezicht Sociale Wetten is nodig.
  • Als er een vakbondsafvaardiging is, dan moet zij vooraf haar akkoord geven om deze overuren te mogen presteren.
  • De werkgever moet minstens 24 uur op voorhand het tijdelijk gewijzigd uurrooster aanplakken in de onderneming. Dit bericht moet gedateerd en ondertekend zijn en moet de datum van inwerkingtreding van de wijziging vermelden.
  • De VDAB moet binnen de 3 arbeidsdagen die volgen op het einde van de betalingsperiode in kennis gesteld worden van het aantal overuren, het aantal en de beroepscategorie van de betrokken werknemers en de verhouding van de overuren ten opzichte van de normale arbeidsprestaties.

Werken die door een onvoorziene noodzakelijkheid vereist zijn

  • Als er zich totaal onverwacht een gebeurtenis voordoet die het presteren van overuren absoluut noodzakelijk maakt, kan er gebruik gemaakt worden van deze mogelijkheid van overuren. De oorsprong van de gebeurtenis mag niet te wijten zijn aan een fout van de werkgever.
  • De Inspectie Toezicht Sociale Wetten moet binnen de 3 arbeidsdagen in kennis gesteld worden van deze overuren. Een toestemming is niet noodzakelijk. De kennisgeving moet het aantal overuren, het aantal betrokken werknemers en de reden die het verrichten van overuren noodzakelijk heeft gemaakt, bevatten.
  • Indien er een vakbondsafvaardiging is, moet zij voorafgaand haar akkoord geven om deze overuren te mogen presteren. Als de werkgever in de onmogelijkheid is om voorafgaand het akkoord te vragen, mag hij de vakbondsafvaardiging achteraf informeren.