Besox

Voorstel tot uitbreiding bevoegdheidsgebied PC 302

11 september 2023

Vorige week verscheen het bericht in het Belgisch Staatsblad dat de Minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne, voorstelt om het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité 302 voor het hotelbedrijf uit te breiden tot de sekswerkers en hun erkende werkgevers.

Onder “sekswerkers” wordt verstaan: iedere werknemer die in het raam van een arbeidsovereenkomst voor sekswerker is tewerkgesteld bij een erkende werkgever.

Onder “erkende werkgever” wordt verstaan: iedere werkgever die erkend is in overeenstemming met de wetgeving rond sekswerk.

Er moet nog een koninklijk besluit komen dat deze wijziging bevestigt. Wij volgende dit voor je op en houden je op de hoogte.

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité, BS 28 augustus 2023.

Categorie