Besox

Geen startbaanverplichting voor 3 sectoren

18 september 2018

In het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2018 zijn 3 Ministeriële Besluiten verschenen die voor de volgende sectoren een vrijstelling toekennen van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst:

  • de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité 140.00 voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor goederentransport en goederenbehandeling voor rekening van derden;
  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220);
  • de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (PsC 327.01).

De vrijstelling geldt voor de 3 sectoren voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

De Ministeriële Besluiten hebben uitwerking vanaf 1 januari 2018.

Bron: Ministerieel Besluit dd. 30 juli 2018 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité 140.00 voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor goederentransport en goederenbehandeling voor rekening van derden (1) – Ministerieel Besluit dd. 30 juli 2018 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220) (1) – Ministerieel Besluit dd. 30 juli 2018 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (PsC 327.01) (1), B.S. 29 augustus 2018.