Besox

Vrijstelling van de startbaanverplichting voor bepaalde sectoren

19 juli 2022

In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2022 zijn er 5 ministeriële besluiten gepubliceerd die voor werkgevers van bepaalde sectoren een vrijstelling toekennen van de verplichting om werknemers jonger dan 26 jaar in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst. De vrijstelling heeft concreet betrekking op:

  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124);
  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126);
  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220);
  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de textielnijverheid (PC 120) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214);
  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier, en karton (PC 129) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221).

Voor deze sectoren geldt de vrijstelling van de startbaanverplichting voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Deze ministeriële besluiten hebben uitwerking vanaf 1 januari 2022.

Bronnen: Ministerieel besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124), ministerieel besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126), ministerieel besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220), ministerieel besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de textielnijverheid (PC 120) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de textielnijverheid (PC 214), ministerieel besluit van 21 juni 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (PC 129) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221), BS 28 juni 2022.