Besox

Vrijstelling startbaanverplichting in PC 327.01

19 maart 2021

In het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2021 is een ministerieel besluit verschenen dat een vrijstelling van de startbaanverplichting voorziet in het paritair subcomité 327.01 (Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven).

De werkgevers die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité 327.01 worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Het besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Bron: Ministerieel besluit van 23 februari 2021 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (PSC 327.01), BS 5 maart 2021.