Besox

Vrijstelling startbaanverplichting in PC 140.01

16 januari 2023

In het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2023 is een ministerieel besluit verschenen dat een vrijstelling van de startbaanverplichting voorziet in PC 140.01.

De vrijstelling geldt voor de werkgevers van de ondernemingen van geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer die ressorteren onder het paritair comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140).

De betrokken werkgevers worden volledig vrijgesteld van de verplichting om nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Het besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Bron: Ministerieel besluit van 3 januari 2023 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers van de ondernemingen van geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140), BS 5 januari 2023 (1).