Besox

Extra vakantie voor wie ziek was tijdens het bouwverlof?

24 juni 2021

Een van uw werkmannen was een aantal dagen ziek tijdens het bouwverlof. Hij vraagt nu dat u hem voor die dagen ‘ziekteverlof’ geeft waarbij hij de vakantiedagen in kwestie later nog kan opnemen. Moet u daarop ingaan?

Ziekteverlof

Waarover gaat het? Elke aannemer maakt het weleens mee dat een werknemer ziek het bouwverlof ‘ingaat’ of dat die tijdens het bouwverlof ziek wordt. De vraag is dan hoe u dat moet verwerken en of u de dagen ziekte ook als vakantie kunt beschouwen, dan wel of de werknemer de vakantiedagen (waarop hij ziek was) nadien nog kan opnemen.

Ziek vóór het bouwverlof. Was uw werknemer al ziek vóór het bouwverlof begon (en loopt die arbeidsongeschiktheid door tijdens het bouwverlof), dan tellen de dagen dat hij ziek is tijdens de vakantie (en waarvoor hij een ziekteattest heeft) als ziektedagen. Men zegt nu eenmaal dat de eerste schorsingsoorzaak (dat was hier de ziekte) primeert. U riskeert dus voor die dagen ook nog een gewaarborgd loon te moeten betalen als uw werknemer een bediende is.

Tip. Bij een collectieve sluiting geldt er een bijzondere regeling voor uw arbeiders. Zij hebben geen recht op gewaarborgd loon aangezien ze sowieso niet hadden moeten werken tijdens de periode van collectieve sluiting. Zij worden voor de dagen ziekte tijdens de collectieve vakantieperiode rechtstreeks vergoed door het ziekenfonds.

Let op! Uw werknemer zal de vakantiedagen (waarop hij ziek was) dan ook later op een ander moment nog kunnen opnemen.

Ziek geworden tijdens verlof

En tijdens het verlof? Iets anders wordt het als uw werknemer ‘gezond en wel’ de vakantie inging, maar in de loop daarvan ziek wordt. In dat geval kunt u op basis van dezelfde regel dat de eerste schorsingsoorzaak primeert zeggen dat het verlof gewoon doorloopt alsof er geen ziekte was.

Tip 1. U kunt op basis van die redenering zeggen dat de dagen dat de werknemer ziek was, gewone vakantiedagen waren waarvoor u geen gewaarborgd loon moet betalen en dat de werknemer de dagen ziekte tijdens zijn vakantie later niet alsnog mag opnemen.

Tip 2. Wordt de werknemer net ziek op de eerste dag van zijn collectieve vakantie, dan kunt u deze redenering ook volgen en zeggen dat de vakantie de eerste schorsingsgrond was, aangezien het collectief verlof al eerder was vastgelegd.

Let op! Weet wel dat er Europese rechtspraak is die het anders ziet en die zegt dat als een werknemer ziek wordt tijdens zijn verlof, hij het recht moet hebben om die vakantiedagen later nog op te nemen. Die rechtspraak is nog wel niet verwerkt in onze wet. U kunt dan ook het ‘klassieke standpunt’ innemen. Dreigt uw werknemer op basis van de Europese rechtspraak naar de rechtbank te stappen (die kans is klein!), dan kunt u alsnog een andere regeling uitwerken om een proces te vermijden.

Ook na de vakantie nog ziek? Wordt uw werknemer ziek tijdens het bouwverlof en is die na het verlof nog steeds ziek, dan kan dat in uw voordeel zijn voor de periode van het gewaarborgd loon. Vraag daarom ook een ziekteattest als de werknemer tijdens de vakantie arbeidsongeschikt is geworden en de ziekte voortduurt na de vakantie.

Tip. U kunt dan immers zeggen dat de periode van het gewaarborgd loon eigenlijk al begon te lopen vanaf de eerste dag ziekte (hoewel u dat niet moest betalen), zelfs als deze ziekte tijdens het collectief verlof viel, zodat u minder lang gewaarborgd loon zal moeten voldoen en de werknemer sneller ‘op de mutualiteit’ kan.

Samengevat. Als een van uw werkmannen ziek wordt in het bouwverlof, dan worden die dagen geen ziektedagen. Iets anders wordt het echter als de werknemer al ziek was vóór de vakantie startte. U moet dan de dagen ziekte tijdens de vakantie als ziektedagen behandelen en de werknemer kan zijn vakantiedagen op een ander moment nog opnemen.

Bron: ondernemingsdatabank-tips&advies