Besox

Elektronische melding van detachering via SIPSI betalend vanaf 1 januari 2018

20 november 2017

Alle buitenlandse werkgevers die werknemers naar Frankrijk detacheren moeten een voorafgaandelijke melding “déclaration de détachement” verrichten via de online tool SIPSI (www.sipsi.travail.gouv.fr). In de transportsector geldt een gelijkaardige verplichting tot een voorafgaandelijke melding “attestation de détachement” via SIPSI.

Vanaf 1 januari 2018 zullen werkgevers, onder voorbehoud van publicatie van een decreet, een vergoeding moeten betalen aan de Franse Staat voor het gebruik van deze online tool. Er wordt een bijkomende administratieve kost van € 40 per aangifte (per gedetacheerde werknemer) aangerekend.

De melding via SIPSI is maximaal 6 maanden geldig. De detacheringsverklaring of – attest wordt pas na de betaling afgeleverd.