Besox

Denk er aan uw arbeidsreglement aan te passen aan de nieuwe welzijnswetgeving!

24 februari 2015

Op 1 september 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot psychosociale risico’s in werking getreden. Indien een werknemer meent het slachtoffer te zijn van een psychosociaal risico, dan kan hij een klacht neerleggen bij de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten. Voortaan spreekt men van het indienen van een “verzoek tot informele of formele psychosociale interventie”.

De te volgen procedures moeten uitgewerkt worden op ondernemingsniveau. Heeft u een comité PBW, dient u het akkoord van dit comité te hebben.

Tegen 1 maart 2015 moet uw arbeidsreglement de contactgegevens van de preventieadviseur psychosociale aspecten en eventueel van de vertrouwenspersoon vermelden. Daarnaast moet u tegen die datum in uw arbeidsreglement ook de procedures beschrijven waarvan een werknemer gebruik kan maken indien hij of zij meent het slachtoffer te zijn van een psychosociaal risico.

Opgelet! De aanstelling van een vertrouwenspersoon is niet verplicht, tenzij alle werknemersvertegenwoordigers van het comité PBW hierom verzoeken. Een preventieadviseur psychosociale aspecten moet wel verplicht worden aangeduid. In de meeste gevallen zal dit de gespecialiseerde preventieadviseur van uw externe dienst zijn.

Als u uitsluitend deze vermeldingen toevoegt aan uw arbeidsreglement, dan moet de gewone procedure tot wijziging van het arbeidsreglement niet gevolgd worden. U dient enkel een exemplaar te overhandigen aan uw werknemers, die u best een ontvangstbewijs laat tekenen. Binnen de 8 dagen moet u ook een afschrift opsturen naar de Inspectie Toezicht Sociale Wetten waaronder uw onderneming ressorteert.

Hiervoor hebben we u destijds een bijlage opgestuurd, indien dit ondertussen terugbezorgd werd aan uw dossierbeheerder hoeft u hier uiteraard niets meer voor te doen.