Besox

Werkt u met variabele deeltijdse uurroosters? Pas uw arbeidsreglement dan tijdig aan!

12 maart 2018

De wet werkbaar en wendbaar werk heeft enkele verplichtingen die gelden bij deeltijdse arbeid vereenvoudigd. Zo was het vóór de wet nog verplicht om alle mogelijke deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen. Sinds 1 oktober 2017 is deze verplichting weggevallen.

Wanneer u een werknemer tewerkstelt met een vast deeltijds uurrooster is het niet meer nodig om dit uurrooster op te nemen in het arbeidsreglement. Het uurrooster moet enkel nog vermeld worden in de arbeidsovereenkomst. Enkel in de volgende gevallen moeten de deeltijdse uurroosters toch nog worden opgenomen in het arbeidsreglement: wanneer het deeltijds rooster niet inpasbaar is in de arbeidstijd vastgelegd in het arbeidsreglement, bij glijdende uurroosters en bij afwijkingscontracten van de 1/3de regel (de zgn. vieruurscontracten).

Wanneer u een werknemer tewerkstelt met een variabel deeltijds uurrooster moet u enkel nog een algemeen kader in het arbeidsreglement opnemen. Dit kader moet de volgende elementen bevatten:

  • het dagelijks tijdvak waarin arbeidsprestaties mogelijk zijn of het tijdstip waarop de arbeidsdag ten vroegste zal aanvangen en ten laatste zal eindigen;
  • de dagen van de week waarop arbeid gepresteerd kan worden;
  • de minimale en de maximale dagelijkse arbeidsduur;
  • bij een variabele gemiddelde arbeidsregeling: de minimale en de maximale wekelijkse arbeidsduur;
  • de manier waarop de deeltijdse werknemers in kennis gesteld worden van hun werkrooster.

In de arbeidsovereenkomst moet u enkel de overeengekomen arbeidsregeling vermelden en voor het uurrooster kan u verwijzen naar het algemene kader in het arbeidsreglement.

Werkgevers die reeds met variabele deeltijdse uurroosters werkten, moesten dus hun arbeidsreglement aanpassen. Werkgevers die voor het eerst met variabele deeltijdse uurroosters werken, moeten op dat moment eveneens hun arbeidsreglement aanpassen.

Deze bepalingen zijn in werking getreden op 1 oktober 2017, maar voor werkgevers die reeds gebruik maakten van variabele deeltijdse uurroosters is er nog een overgangsmaatregel van toepassing. Zij hebben tijd tot 31 maart 2018 om hun arbeidsreglement aan te passen aan de nieuwe bepalingen. Dit dient te gebeuren via de gewone procedure tot wijziging van het arbeidsreglement.

Indien u dus vóór 1 oktober 2017 deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in dienst had en u heeft uw arbeidsreglement nog niet aangepast, dan nadert de deadline om dit te doen! U moet uw gewijzigd arbeidsreglement immers nog 15 dagen uithangen.

Ook indien u na deze datum gestart bent met variabele deeltijdse uurroosters en uw arbeidsreglement voorziet nog niet in het algemene kader, dient u dit zo snel mogelijk in orde te maken.

Bron: Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017.