Besox

Een (gewijzigd) arbeidsreglement is niet onmiddellijk van toepassing!

26 oktober 2015

Bij de opmaak en wijziging van het arbeidsreglement dient een specifieke procedure te worden gevolgd. Deze procedure verschilt naargelang er wel of geen ondernemingsraad in de onderneming is.

Indien er geen ondernemingsraad is, moet het voorstel van de werkgever aangeplakt worden en aan elke werknemer meegedeeld worden. Binnen de 15 dagen kunnen de werknemers hun opmerkingen bekendmaken. Ten vroegste vanaf de 16de dag na de bekendmaking wordt het voorstel met de opmerkingen naar de inspectie (Toezicht Sociale Wetten) verzonden. De inspectie deelt dan binnen de 4 dagen zijn opmerkingen mee aan de werkgever. Als er geen opmerkingen zijn, gaat het arbeidsreglement van kracht de 15de dag na de dag van de bekendmaking.

Indien Besox een arbeidsreglement voor u opmaakt, dient u er rekening mee te houden dat deze procedure volledig moet voltooid zijn alvorens de bepalingen in het arbeidsreglement effectief van toepassing kunnen zijn.

Gelieve na de uithangingsperiode steeds één exemplaar van het arbeidsreglement  (samen met het getekende register van kennisgeving en register van opmerkingen) aan uw dossierbeheerder over te maken zodat wij dit voor u kunnen doorsturen naar de bevoegde inspectiediensten.