Besox

Aanvullende pensioenen vanaf nu ook te raadplegen op mypension.be

20 december 2016

Voortaan kan u op mypension.be, het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over pensioenen, eveneens de gegevens met betrekking tot de tweede pensioenpijler terugvinden. Dit kondigden Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en Minister van de Zelfstandigen Willy Borsus aan. Dankzij de hulp van de openbare instellingen van de Sociale Zekerheid, de Federale Pensioendienst, het RSVZ en de vzw SIGEDIS is deze nieuwe stap dus een feit.

Naast gegevens over het wettelijk pensioen, kan men op mypension.be nu ook gepersonaliseerde informatie over de opgebouwde aanvullende pensioenrechten terugvinden.
Men krijgt op deze manier een globaal overzicht van de verschillende aanvullende pensioenplannen waarbij men is aangesloten tijdens zijn loopbaan als werknemer of zelfstandige. Het is mogelijk om de opgebouwde reserves onder de vorm van een éénmalig kapitaal of een maandelijkse rente te raadplegen. De werknemer kan eveneens raadplegen of hij al dan niet over een overlijdensdekking beschikt. Indien hij over een dekking beschikt, kan hij eveneens het bedrag hiervan nagaan.

De functionaliteiten van mypension.be zullen in de toekomst nog stelselmatig worden uitgebreid:

  • vanaf eind 2017 kan elke burger een raming verkrijgen van zijn wettelijk pensioenbedrag;
  • vanaf eind 2018 zal elke burger de mogelijkheid hebben de effecten na te gaan van een loopbaankeuze op het pensioen.

 

Bron: Persbericht van 6 december 2016, www.bacquelaine.belgium.be en www.onprvp.fgov.be.