Besox

Wijziging procedure ‘single permit’!

7 januari 2020

Vanaf 01/01/2019 wijzigde de procedure voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling langer dan 90 dagen. Hiervoor dient men vanaf dan een gecombineerde vergunning (de zogeheten “single permit”) aan te vragen. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat.

Graag wensen wij u erop attent te maken dat bepaalde single permits voor bepaalde duur worden afgeleverd. Dit betekent dat de geldigheid ervan na een bepaalde periode vervalt en deze werknemer niet meer kan tewerkgesteld worden bij u. Het is erg belangrijk dat u deze vervaldata nauwgezet in de gaten houdt teneinde te vermijden dat een werknemer illegaal bij u wordt tewerkgesteld.

Bij vragen hierover, neem contact op met uw dossierbeheerder.